Tuna Mali Müşavirlik

Muhasebe Hizmeti

Muhasebe büromuzun vermiş olduğu hizmetler

  1. Beyan ve bildirimlerin e-beyan sistemi üzerinden gönderilmesi
  2. Bordrolama ve SGK
  3. Defter tutma hizmetleri
  4. Destek, hibe ve teşvik
  5. Firmalarda muhasebe departmanlarının kurulması
  6. Şirket kuruluşu ve tüzel kişilerin işlemleri
  7. Çalışma izni işlemleri