Tuna Mali Müşavirlik

Yurt dışına çıkış harcı 150 TL olarak yeniden belirlendi


5597 sayılı Kanun’un 1. maddesi uyarınca yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından çıkış başına 50 TL harç alınmaktaydı.

18 Mart 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 5307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu harç tutarı 150 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

18 Mart 2022 tarihinde yapılan yurt dışına çıkışlarda, bu tarihten önce yapılmış harç ödemeleri için fark alınmayacaktır. Karar, yayım tarihinde (18 Mart 2022) yürürlüğe girmiştir