Tuna Mali Müşavirlik

VERGİSİZ İHRACAT MÜMKÜN MÜ ?


Meclis’e sunulan Varlık Barışı ve Kurumlar Vergisi oranında indirim ile bazı vergisel destek ve düzenlemeler içeren kanun teklifi ile reform niteliğinde bir yenilik uygulanmaya başladı. 

 

Teklif ile gerçek kişilerin evlerinde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satmaları halinde elde ettikleri hasılat 220 bin TL’yi aşmadığı sürece gelir vergisinden muaf olması sağlanacaktır.

Muafiyetten yaralanmak için;

 1-Vergiden muaf esnaf belgesi alınması,

2-Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması, tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekmektedir.

3- Bankalar, hesaplara aktarılan tutar üzerinden aktarım tarihi itibarıyla çalışanı bulunmayanlara yüzde 4 gelir vergisi kesintisi uygulayacak. Çalışanı olanlar için ise yüzde 2 gelir vergisi esas alınacak.

4-Yurt dışına e-ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen satışlarda ise yüzde 50 kazanç istisnası uygulanacak. İhracat kapsamına ağırlık ve tutar itibarıyla Posta İdaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından düzenlenen elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatlarını kapsıyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, evlerinde imal ettikleri ürünleri internet üzerinden satanlar gelir vergisinden muaf tutulacak. İş yeri bulunmaksızın sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın e-ticaret yapanlar vergi muaflığı kapsamında değerlendirilecek. Vergi muafiyeti, 1 Ocak 2021 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.