Tuna Mali Müşavirlik

Unlu mamullerin satışında KDV oranı 17/03/2022


Sayı: E-39044742-130[Özelge]-301889

Tarih: 17/03/2022

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü 

Sayı

:

E-39044742-130[Özelge]-301889

17.03.2022

Konu

:

Unlu mamullerin satışında KDV oranı

 

 

 

 

 

 

İlgi

:

18/02/2022 tarihli ve 650764 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda,

- Şirketinizin yurt içinde baklava, pasta, poğaça, börek gibi unlu mamuller ile lokum ve sütlü tatlılar gibi ürünleri imal ederek sattığı,

- Şubelerinizde şirketiniz tarafından imal edilen bu ürünlerin yanında dışarıdan temin edilen ürünlerin de satıldığı,

- Şubelerinizin bazılarında bu ürünlerin porsiyon olarak masaya servis edildiği veya yemek hizmeti yanında sunulabildiği

ifade edilerek;

- Fabrikadan şubelerinize ve diğer mükelleflere yapılan satışlarda,

- Fabrikadan ihraç kayıtlı yapılan satışlarda,

- Servisten bağımsız satış bölümü de olan şubelerinizde yapılan porsiyon, adet şeklindeki satışlar, yemekle birlikte sunulan/servis edilen ürünler ile servis içermeyen doğrudan satışlarda

uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır.

Söz konusu BKK eki (I) sayılı listenin (A) bölümünün 15 inci sırasında; "Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nin 19 no.lu faslında yer alan mallar," ibaresi yer almaktadır. Söz konusu fasılda ise "Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri" tanımlanmıştır.

Öte yandan, aynı BKK eki (II) sayılı listenin 24 üncü sırasında; gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç) sayılmış ve bu hizmetlere %8 oranında KDV uygulanması öngörülmüştür. Buna ilişkin ayrıntılı açıklamalara KDV Genel Uygulama Tebliğinin "III/B-2.4. Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması" başlıklı bölümünde yer verilmiş olup yemek hizmeti sunan yerlerin tanımı ve tasnifinde, "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" ve ilgili diğer mevzuat esas alınmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre;

1- Şirketinize ait fabrikada/imalathanede üretilen baklava, pasta, poğaça, börek gibi ürünlerin fabrikadan yapılan tesliminde (ayrı mükellefiyeti bulunan şubeleriniz dahil), 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin A/15 inci sırası uyarınca %1,

2- Bu ürünlerin fabrikadan ihraç kayıtlı yapılan teslimlerinde %1,

3- Şubelerin lokanta, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler gibi yemek hizmeti sunan işyeri ruhsatı ve/veya masa, oturma yeri tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarının bulunması halinde,

a) Bu yerlerde üretildiğine veya dışarıdan temin edildiğine bakılmaksızın buralarda verilen yeme içme hizmetleri ile söz konusu hizmet işletmelerinde bu ürünlerin sipariş suretiyle paket servis şeklinde (içecekler dahil) sunulması/hazırlanması, sonrasında gönderilmesi/gelinip alınması halinde (II) sayılı listenin 24 üncü sırası uyarınca %8,

b) Bu yerlerde yeme içme hizmetine konu edilmeden ve/veya herhangi bir şekilde servise yönelik bir işleme tabi tutulmaksızın bu ürünlerin doğrudan teslim edilmesi durumunda %1,

4- Satış yapılan yerin lokanta, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler gibi yemek hizmeti sunan işyeri ruhsatı ve/veya masa, oturma yeri tezgâh gibi servis yapılabilen alanlarının bulunmaması halinde, söz konusu ürünlerin tesliminde %1

oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)      Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)    İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.