Tuna Mali Müşavirlik

Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Damga Vergilerinin Gider Yazılması Durumu


Serbest Meslek Kazancının Tespitinde Damga Vergilerinin Gider Yazılması Durumu


"...mesleki faaliyet dolayısıyla müşterilerle yapılan sözleşmeler veya benzeri nedenlerle ödenen damga vergilerinin, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel gider kapsamında değerlendirilerek serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, mükellefiyete ilişkin verilen beyannameler için ödenen damga vergilerinin ise Gelir Vergisi Kanununun 68 inci maddesinde sayılan indirilecek giderler arasında yer almaması nedeniyle indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır."

 

Ankara VDB'nin 27.09.2010 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01 -2010-GVK-65-8-605  sayılı özelgesi