Tuna Mali Müşavirlik

Mesleki Sorumluluk Sigortasını Gider Yazmayı Unutmayınız !


“Meslek mensupları tarafından mesleki faaliyetlerini ifa ederken meydana gelen zarar, ziyan ve tazminatların karşılanması amacıyla yaptırılan mesleki sorumluluk sigortalarına ilişkin ödemelerin, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine yönelik bir gider olarak kabul edilmesi ve serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, mesleki faaliyetleri ifa ederken meydana gelen zarar, ziyan ve tazminatların karşılanması amacıyla yaptırılan mesleki sorumluluk sigortasına yönelik ilgili sigorta poliçe bedelleri, ödemenin yapıldığı dönemde vergiye tabi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilir. “

şeklinde açıklama yapıldı (GİB. Aydın VDB’nin 14.06.2022 tarihli ve E-79690095-120[9-2022-120-51]-62547 sayılı Özelgesi).