Tuna Mali Müşavirlik

İkinci el araç satışıBalıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 23.06.2021 tarih ve 75766797-130[1878]-59022 sayılı özelgesi;

"“İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 8/1/2020 tarihinde otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının perakende ticareti faaliyetine başladığınız, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgenizin bulunmadığı ve noter satış senedi ile vergi mükellefi olmayan kişilerden satın aldığınız binek otomobilleri için gider pusulası düzenlediğiniz belirtilerek, bahse konu araçların satışında düzenlenecek faturalarda özel matrah uygulamasının mümkün olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.,

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik kapsamında yetki belgenizin bulunmaması halinde, 31/8/2020 tarihinden sonraki satışlarınız için 3065 sayılı Kanunun 23/f maddesinde yer alan özel matrah uygulamasından faydalanmanız mümkün bulunmamakta olup, bu durumda noter satış senedi ile vergi mükellefi olmayan kişilerden satın aldığınız binek otomobillerinin tesliminde toplam bedel üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir.”