Genç Girişimci Teşvik Uygulaması Hakkında


26.05.2022 tarihinden önce gerek bu tarihten sonra ilk defa vergi mükellefi olup bağlı bulunduğu vergi dairelerinden 193 sayılı Kanununun mükerrer 20'nci maddesi kapsamında olduklarına dair belge alan sigortalıların 2018/28 sayılı Genelge hükümlerine göre genç girişimci teşvikinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

 

https://www.giresunsmmmo.org.tr/commons/media/aa5f935f-df5c-4230-a76b-7c30f4b65d58