Beyannameler

İşe Başlama / Bırakma Bildirimi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki (Gelirlerini Mart Ayında Beyan Edenler Tarafından Doldurulacaktır.) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Beyana Tabi Geliri Sadece Ücret - Gayrimenkul Sermaye İradı - Menkul Sermaye İradı - Diğer Kazanç Ve İratlardan İbaret Olanlar İçin) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki (Beyana Tabi Geliri Sadece Ücret - Gayrimenkul Sermaye İradı - Menkul Sermaye İradı - Diğer Kazanç Ve İratlardan İbaret Olanlar İçin) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin) Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret Olanlar İçin) Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Ek Föy Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflere Ait Ticari Kardan Mali Kara Ulaşmak İçin Yapılan Hesaplamayı Gösteren Bildirim Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi (G.V.K. Geçici 67/11. Maddesine Göre İhtiyari Beyanda Bulunan Mükellefler İçin) Zirai Kazançlara Ait Bildirim Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri İçin) Kurumlar Vergisi Beyannamesi Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) Kurum Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bildirim Yabancı Para Pozisyonuna İlişkin Bilgi Formu Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 1 (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) 1 No.lu KDV Beyannamesinin Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar ve İşlem Kodları Katma Değer Vergisi Beyannamesi - 2 (Vergi Sorumluları İçin) Muhtasar Beyanname (GVK'nın 94. ve Geçici 67. Maddeleri, KVK'nın 15. ve 30. Maddeleri ile Damga Vergisi Kanununun 19. ve 23. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatlar İçin) Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 1 (I Sayılı Liste: Petrol Ürünleri Ve Doğalgaz İle Diğer Malların Teslimleri İçin) Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 2a (II Sayılı Liste: Kayıt ve Tescile Tabi Kara Taşıtları İçin ) Ötv Kanunu Eki (II) Sayılı Listedeki Kara Taşıtları İçin İthalatçılar ve İmalatçılar Tarafından Düzenlenecek Bildirim Formu Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 2A (II Sayılı Liste: Kayıt ve Tescile Tabi Deniz Taşıtları İçin ) Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 2A (II Sayılı Liste: Kayıt ve Tescile Tabi Hava Taşıtları İçin ) Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 2B (II Sayılı Liste: Kayıt ve Tescile Tabi Olmayan Motorlu Taşıtlar İçin ) Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi - 4 (IV Sayılı Liste: Dayanıklı Tüketim ve Diğer Malların Teslimleri İçin ) Harç Beyannamesi (1 No.lu) (Tapuda Kayıtlı Olmayan Gayrimenkullerin Zilyetliğinin Devri İçin ) Harç Beyannamesi (4 No.lu) (492 Sayılı Harçlar Kanununa Göre Harç Tahsiline Yetki Verilenlerce Tahsil Olunan Harçlar İçin ) Damga Vergisi Beyannamesi (Damga Vergisi Kanunu Gereğince Makbuz Karşılığı Ödenecek Damga Vergisine İlişkin) Özel İletişim Vergisi Beyannamesi Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi Hizmet Vergisi Beyannamesi (Sigorta Muameleleri Vergisi) Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) Deniz Araçlarında Yer Alan Vergisiz Yakıtın Devrine İlişkin Beyanname Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi 3A (III Sayılı Liste: Alkollü İçkiler İçin) Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi 3B (III Sayılı Liste: Tütün Mamülleri İçin) Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi 3C (III Sayılı Liste: Kolalı Gazoz İçin) Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi (Vergi Sorumluları İçin) Özel Beyanname (Dar Mükellefiyete Tabi Kurumlar Vergisi Mükelleflerinden Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi Verme Mecburiyeti Bulunmayanlar İçin) Münferit Beyanname (Dar Mükellefiyete Tabi Mükelleflerden Yıllık Beyanname Vermeye Mecbur Olmayanlar İçin) Bilirkişilere, Resmi Arabuluculara ve Uzlaştırmacılara Bu Sıfatları Dolayısıyla Ödenen Ücretler Üzerinden Yapılan Tevkifata İlişkin Bildirim Ekim ve Sayım Tutanağı Noterlerce Yapılacak Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyanname (1512 Sayılı Kanunun 119. Maddesi Uyarınca) Mal Bildirimi Kağıdı (Amme Borçluları İçin) Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Başvuru Formu

© All Rights Reserved 2017-2024 by Tuna Mali Müşavirlik

Merhaba, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Gizliliğinize önem veriyoruz

Bu web sitesi, size en iyi deneyimi sunabilmek için çerezleri kullanmaktadır. Web sitemizi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi için çerez politikamızı ve gizlilik politikamızı inceleyebilirsiniz.