Tuna Mali Müşavirlik

2021'de Personelin İşletmeye Olan Maliyeti


2.825,90 TL net ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti;

Asgari Ücret: 3.577,50 TL
İşveren SGK Payı (%20,5)*: 733,39 TL
İşveren İşsizlik Sigortası: 71,55 TL
Toplam Maliyet: 4.382,44 TL

Taban Ücret: 3.577,50 TL

SGK İşçi Primi (%14): 500,85 TL
İşsizlik Fonu (%1): 35,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı: 3.040,88 TL
Gelir Vergisi (%15): 456,13 TL
Damga Vergisi (%0,759): 27,15 TL
Ücrete Uygulanan Kesintiler Toplamı: 1.019,91 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz): 268,31 TL

Brüt ücretten kesintileri düşüp, asgari geçim indirimi eklenince, net ücrete ulaşılır.

2.825,90 TL net ücretle çalışan bir işçinin işverene maliyeti;

Asgari Ücret: 3.577,50 TL
İşveren SGK Payı (%20,5)*: 733,39 TL
İşveren İşsizlik Sigortası: 71,55 TL
Toplam Maliyet: 4.382,44 TL

Asgari Geçim Indirimi Nedir?

AGİ (Asgari Geçim İndirimi) işçinin asgari geçimini sağlayacak tutarın vergi dışında bırakılmasıdır  yani toplam gelirden düşülmesi demektir. Bir diğer açıklaması ise, işçiye iade edilen asgari geçim ücretidir. Uygulanacak olan AGİ bedeli, çalışan kişinin evli olup olmadığına, çocuklarının olup olmadığına ve çocuk sayısına, evli ise eşinin çalışıp çalışmadığına göre değişkenlik göstermektedir. AGİ bedeli işveren tarafından karşılanmaktadır ve işverenin gelir vergisinden düşülmektedir.

2021 Agi Ücretleri aşağıdaki gibidir;

  • Bekar kişi 268,31 TL

  • Evli olan eşi çalışmayan kişi 321,97 TL

  • Eşi çalışmayan ve 1 çocuğu olan kişi 362,22 TL

  • Eşi çalışan ve 1 çocuğu olan kişi 308,55 TL

  • Eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olan kişi 402,47 TL

  • Eşi çalışan ve 2 çocuğu olan kişi 348,80 TL

  • Eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan kişi 402,47 TL

  • Eşi çalışan ve 3 veya daha fazla çocuğu olan kişi 456,12 TL

  • Eşi çalışan ve 4 çocuğu olan kişi 429,30 TL

  • Eşi çalışan ve 5 çocuğu olan kişi 456,12 TL